การรับประกันสินค้า

เกี่ยวกับนโยบายการรับประกันสินค้า
บริการรับประกันตัวสินค้าอย่างง่ายดาย รวดเร็ว และฟรี!
เรามีความภูมิใจในมาตรฐานของสินค้าและบริการอันยอดเยี่ยม และเราก็ใส่ใจในความสัมพันธ์อันดีระหว่างเรากับลูกค้าเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากคุณเกิดความรู้สึกว่าสินค้าของเราไม่ตรงกับความต้องการ เรายินดีที่จะรับคืนสินค้าเหล่านั้นภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ตามนโยบายการคืนสินค้าภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่คุณได้รับสินค้า และเมื่อสินค้าถูกส่งคืนมาถึงยังเราแล้ว คุณจะได้รับเงินค่าสินค้าคืนเต็มจำนวน

การรับประกันสินค้า 1ปีเต็ม (เริ่ม01/08/15) สินค้าทุกชิ้นการันตีคุณภาพและบริการหลังการขาย หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิตสามารถส่งเครมได้ในระยะเวลานาน1ปีเต็ม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการคืนสินค้ากรุณาติดต่อเรา
ข้อกำหนดสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับการคืนสินค้ากับ Airbikethai

  •  เรารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านั้น : สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต, สินค้าหมดอายุ, ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ, สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง สินค้าที่จะส่งเครมนั้นตั้งไม่มีลอยขีดข่วนจากการใช้งาน หรือมีสภาพใช้งานแล้วหากทางร้านได้รับสินค้าที่มีสภาพที่ใช้งานแล้วลูกค้าจะต้องเป็นผู้ออกค่าจัดส่งคืนเองทั้งหมด

  •  การคืนสินค้าต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่คุณได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วหรือจัดส่งคืนสินค้าเมื่อแจ้งกับทางร้านว่าสินค้ามีปัญหาภายใน 7วันหลังแจ้งเปลี่ยน หากเลยทางร้านสงวนสิทในการเครมหลังจากวันที่เลยกำหนดดังกล่าว
  •  สินค้าที่ทำการคืนนั้นจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ และใบรับประกันสินค้าสติ๊กเกอร์วอยใต้กล่องต้องอยู่ครบ และสามารถยืนยันวันที่ท่านโอนเงินสั่งซื้อสินค้าจากเท่าเราได้เท่านั้น
    หากไม่สามารถแจ้งหลักฐานการสั่งซื้อและวอยรับประกันสินค้าได้ทางบริษัทสงวนสิทในการเครมสินค้าทุกกรณี

ข้อกำหนดที่อยู่นอกเหนือการรับประกันสินค้า

  •  สินค้าแตกหักชำรุดจากการใช้งาน ไม่ได้บกพร่องเสียหายจากการผลิต
  •  อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ใช้งานต้องรองรับน้ำหนักและแรงบิดตลอดเวลาจะไม่ถูกรวมในการรับประกันสินค้าได้ เนื่องจากมีโอกาสเสียหายจากการใช้งานได้ตลอดเวลา ทั้งการใช้ผิดวิธีหรือถูกก็ตาม
  •  สินค้ามีรอยขีดขวด ปรับแต่ง ดัดแปลง จะไม่อยู่ในการรับประกันสินค้า